Stolpehøj 150,
2820 Gentofte
Bus 176 på Snogegårdsvej
og/eller Sognevej.

I bil fra Stolpegårdsvej
via Stolpehøj.
Parkering i gården